Gå till innehåll

Anmälan till hälsoappen Virgin Pulse

  1. Fyll i anmälan till hälsoappen Virgin Pulse
    Complete the form below 

  2. Godkänn Allmänna villkoren. Där godkänner du att Skandia skickar över information om ditt namn, personnummer, arbetsgivare och din mejladress till Virgin Pulse.
    Approve the terms and condition. With doing that you approve that Skandia sends your personal details, such as name and social security number, to Virgin Pulse.

  3. Senast inom en vecka får du ett kom-igång-mejl från Virgin Pulse och kan då börja använda hälsoappen. 
    Within a week of your application, you will receive an activation email from Virgin Pulse and you can get started.