Gå till innehåll
Stående kvinna i profil och motljus med händerna på knäna

Vi bevakar nyheter om hälsa och ohälsa

De ökande sjukskrivningarna kostar mycket för både arbetsgivare och samhället i stort. Under senare tid har frågan också tagit stor plats i samhällsdebatten. Här lyfter vi fram nyheter och debattartiklar inom hälsa och ohälsa.

Nyheter

Från sjukkostnader till friskvinster

Ohälsa är ett av Sveriges största samhällsproblem. Kostnaderna för sjukskrivning drabbar både företag och resten av samhället. Men de stigande sjuktalen går att vända. Genom länken nedan kan du se hela programmet från Hälsoforum den 30 november om förebyggande arbete, forskning och kostnadsbesparingar inom hälsa.

Ta del av mer material från Skandia Hälsoforum

Arbetsgivare ska betala för långtidssjukskrivna

Nytt förslag från regeringen: Landets arbetsgivare ska vara med och betala kostnaderna för långtidssjukskrivna. Enligt förslaget ska arbetsgivarna stå för 25 procent av ersättningen efter 90 dagars sjukskrivning.

Läs artikeln: Arbetsgivare ska betala för långtidssjukskrivna

Prins Daniel inledde konferensen Ohälsans pris

Konferensen ”Ohälsans pris” arrangerades av Skandia och organisationen En Frisk Generation i samarbete med Karolinska Institutet den 3 december. Syftet med konferensen var att öka kunskap och medvetenheten om vikten av att förebygga ohälsa. Se video från konferensen 

Skandia har tillsammans med forskare från Uppsala universitet räknat ut att samhället kan spara 14,4 miljarder kronor på fem år om man kan helt sänka de fyra största riskfaktorerna bakom ohälsa. Siffrorna är framräknade med hjälp av Skandias Friskvårdskalkylator och presenterades på konferensen Ohälsans Pris. Det är hög tid att på allvar satsa på att förebygga ohälsans orsaker då forskning visar att hjärt- och kärlsjukdomar ökar bland unga och stillasittande är orsak till vart tionde för tidigt dödsfall.

Konferensen ”Ohälsans pris” lyfte de stora utmaningar som livsstilsrelaterade sjukdomar ställer på hela samhället. Syftet med konferensen, som arrangerades av Skandia och organisationen En Frisk Generation i samarbete med Karolinska Institutet, var bland annat att öka kunskap och medvetenheten om vikten av att förebygga ohälsa.

Konferensen inleddes av Prins Daniel och Skandias vd Frans Lindelöw, som båda uttryckte sitt engagemang för minskad ohälsa och behovet av ökat gränsöverskridande samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor/forskning och den ideella sektorn. 

Konferens - Ohälsans pris (pdf, 14,9 mb)

Dyr samhällsnota för osunda levnadsvanor

En rapport om social hållbarhet med fokus på hälsa, riskfaktorer samt kostnader för arbetsgivare och samhälle. Rapporten är skriven av: Inna Feldman, Lena Hök och Nima Sanandaji.

Läs rapporten: Dyr samhallsnota för osunda levnadsvanor

Rapport om psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro

Rapporten som är skriven av Eva Vingård är en kunskapsöversikt avseende sambanden mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Regeringen gav i september 2013 i uppdrag åt forskningsrådet Forte att genomföra en kunskapsöversikt kring dessa samband, och denna skrift är ett resultat av det uppdraget.

Läs rapporten: Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro 

Läs artikeln: Chefer måste ta ansvar för ökande psykiska ohälsan

Psykiska ohälsan ökar

Den psykiska ohälsan ökar dramatiskt. Vid senaste årskriftet var drygt 71000 svenskar sjukskrivna på grund av stress, ångest och depression se Artikel i GP. 

Läs artikeln: Många psykiskt sjuka i Västsverige

Krismöte ska tygla skenande sjukkostnad

Ökande sjukskrivningarna är en tickande budgetbomb. I slutet av mandat­perioden beräknas kostnaderna bli 46 miljarder. 

Läs artikeln: Krismöte ska tygla skenande sjukkostnad  

Debattartikel: Vi måste prata om sjukskrivningarna

Sjukskrivningarna i Sverige har börjat bli fler igen och enligt en prognos från Försäkringskassan fortsätter trenden. När sjukfrånvaron tidigare har ökat har den ofta accelererat snabbt, skriver Laura Hartman, analysdirektör på Försäkringskassan i en debattartikel i DI. 

Läs artikeln: Vi måste prata om sjukskrivningarna

Kan kultur på recept ge förbättrad rehabilitering?

Forskning visar att kulturupplevelser stimulerar sinnena och ge goda effekter på hälsan. Kan kultur på recept ge en fungerande rehabilitering för psykisk ohälsa? Debatt artikel i dagenssamhälle av Paula Ternström, skådespelerska och landstingspolitiker.

Läs artikeln: Kultur på recept bör införas i hela landet 

Stillasittande blir lättare sjuka oavsett träningsvanor

Ny forskning visar att stillasittande personer har en ökad benägenhet att drabbas av ohälsa – Artikel i Dagens Medicin

Läs artikeln: Stillasittande kopplas till ohälsa oavsett träningsvanor

WHO spår en kraftig ökning av fetman i Sverige

Sverige är ett av de länder där fetman ökar som snabbat i hela Europa. WHO har i en rapport konstaterat att var fjärde svensk man och var femte kvinna kommer att vara fet om 15 år. Den kraftiga ökningen beror bland annat på ohälsosamma levnadsvanor och brist på fysisk aktivitet.

Läs artikeln: Fetma på väg att explodera i Sverige

SKF sponsrar viktminskningskurser för sina anställda

I en artikel i GP konstateras det att många organisationer inte har någon policy kring att anställda ska få hjälp med sin övervikt i syfte att förebygga ohälsa. Men hos SKF finns den möjligheten som en del av företagets friskvård.

Läs artikeln: SKF hjälper anställda gå ner i vikt