Gå till innehåll

Tillväxt skapas av friskare medarbetare

 • Sänk företagets försäkringskostnader
 • Satsa på medarbetarnas hälsa
 • Skaffa ett skyddsnät som sträcker sig från förebyggande åtgärder till rehabilitering

Prata med oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att minska sjukskrivningarna.

Prata med oss

Sänk företagets kostnader – vi hjälper dig

Tack vare ett medvetet och långsiktigt arbete med såväl friska som sjuka har vi tillsammans kunnat sänka flera av våra kunders försäkringskostnader.

Vi erbjuder en kostnadsfri Hälsoförsäkring om ni har er tjänstepension med sjukförsäkring hos oss. Dina medarbetare får:

 • Hjälp redan när man är i obalans och innan sjukskrivning
 • Hjälp oavsett om problemen gäller jobbet eller är privata
 • En hälso- och rehabvägledare som följer med från start till mål

Det är vi ensamma om i Sverige

Skandias kunder är friskare än andra

Grafen visar andel personer med ett sjukfall (90 dagar eller längre) och/eller sjukersättning den 31 december. (Källa Befolkningen 15-65 år: Försäkringskassan).

Det lönar sig att satsa på medarbetarnas hälsa

Ungefär 70 % av all sjukfrånvaro beror på stress eller värk. Förutom mänskligt lidande medför ökade sjukskrivningar också allt högre kostnader för dig som är arbetsgivare

 • Vi arbetar långsiktigt med aktiviteter riktade mot både friska och sjuka  
 • Tack vare vår Hälsokedja kan du som arbetsgivare ta ett helhetsgrepp på dina medarbetares hälsa
 • På det sättet går det att fånga upp medarbetare innan de riskerar att bli sjukskrivna

Om sjukskrivning trots allt inte går att undvika, hjälper vi dina medarbetare att tillfriskna och så snabbt som möjligt kunna komma tillbaka till jobbet.

Prata med oss Läs mer om Hälsokedjan

Hälsoförsäkringen – både "prehab" och rehab

 • Hjälper både de som inte känner sig helt friska och de som är sjukskrivna
 • Vår statistik visar att de som börjar använda försäkringen tidigt ofta klarar sig från sjukskrivning
Läs mer om hälsoförsäkringen

Privatvård – snabb och bra behandling

 • Snabb tillgång till kvalificerad vård
 • Medarbetarna får den vård de behöver när de behöver den
 • Medarbetarna kan snabbt komma tillbaka till arbetet efter en sjukfrånvaro
Läs mer om privatvård

Sjukförsäkringen ger ekonomiskt stöd

 • Ekonomiskt stöd om medarbetarna blir sjuka en längre tid och inkomsten minskar
 • En hälsoförsäkring utan extra kostnad för de som tecknar en sjukförsäkring inom vårt tjänstepensions–program
Läs mer om sjukförsäkringen

Sjuknärvaron syns minst men kostar mest

I dagens samhälle pratar vi ofta i termer av ”sjuka” och ”friska” men det är inte hela sanningen. Vid en närmare titt på hälsoproblemen är det tydligt att det finns en stor gråzon med människor som inte mår bra men inte heller är ”tillräckligt” sjuka för att samhället ska ingripa.

Därför använder vi på Skandia oss av ”de fyra hälsotillstånden”, som beskriver de faser som kan inträffa på vägen till sjukskrivning.


  • Mår bra

  Medarbetaren har god fysisk och psykisk hälsa, vilket gör att personen är motiverad och presterar bra. Genom att sjukfrånvaron är låg blir medarbetaren en pålitlig resurs vars kompetens ökar över tid.

  • Mår "okej"

  Något stör medarbetaren så att prestationsförmågan påverkas. Det kan exempelvis vara nyuppkomna fysiska besvär, stress, psykisk ohälsa, otrivsel eller personliga problem.

  • Sjuknärvaro

  Medarbetaren är egentligen sjuk men inte sjukskriven. Det kan handla om symptom som inte känns värda att sitta i kö på en vårdcentral för, smärta i väntan på en operation eller stress.

  • Sjukfrånvaro

  Medarbetaren är sjukskriven och helt eller delvis oförmögen att arbeta. Genom att sätta in förebyggande åtgärder i faserna före sjukfrånvaron går det att göra många sjukskrivningar kortare och i vissa fall undvika dem helt.

  Det handlar inte om svart eller vitt, utan om att kunna ge rätt hjälp

  Alla våra kunder ska kunna må bra utifrån sina förutsättningar. Är man sjuk ska man kunna få hjälp att må okej. Mår man okej ska man kunna få hjälp att må bra. Mår man bra ska man kunna få hjälp att må ännu bättre.

  Som en bonus är det också vetenskapligt bevisat att friska företag är lönsammare företag.

  Det är dags att göra Sverige sundare. Det tjänar vi alla på.

Prata med oss så berättar vi mer om hur Hälsokedjan kan hjälpa ditt företag att minska sjukskrivningarna.

Prata med oss