Gå till innehåll

Priser för våra tjänstepensionspaket

Bas Digital

För dig som arbetsgivare:
 • Årlig företags­råd­giv­ning
 • Hjälp med administra­tion
För medarbetaren:
 • Ålderspension
 • Hälsoförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Premiebefrielseförsäkring
 • Efterlevandeskydd
 • Digital rådgivning
 • Telefonrådgivning
 • Personlig rådgivning
 • Traditionell förvaltning
 • Utvalda fonder
 • Hela vårt utbud
Ansök om Bas Digital

Bas

För dig som arbetsgivare:
 • Årlig företags­råd­giv­ning
 • Hjälp med administra­tion
För medarbetaren:
 • Ålderspension
 • Hälsoförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Premiebefrielseförsäkring
 • Efterlevandeskydd
 • Digital rådgivning
 • Telefonrådgivning
 • Personlig rådgivning
 • Traditionell förvaltning
 • Utvalda fonder
 • Hela vårt utbud
Vill du ha rådgivning?

Plus

För dig som arbetsgivare:
 • Årlig företags­råd­giv­ning
 • Hjälp med administra­tion
För medarbetaren:
 • Ålderspension
 • Hälsoförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Premiebefrielseförsäkring
 • Efterlevandeskydd
 • Digital rådgivning
 • Telefonrådgivning
 • Personlig rådgivare
 • Traditionell förvaltning
 • Utvalda fonder
 • Hela vårt utbud
Vill du ha rådgivning?

Flex

För dig som arbetsgivare:
 • Årlig företags­råd­giv­ning
 • Hjälp med administra­tion
För medarbetaren:
 • Ålderspension
 • Hälsoförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Premiebefrielseförsäkring
 • Efterlevandeskydd
 • Digital rådgivning
 • Telefonrådgivning
 • Personlig rådgivning
 • Traditionell förvaltning
 • Utvalda fonder
 • Hela vårt utbud
Vill du ha rådgivning?

Prisexempel för Bas Digital

Kostnaderna för Bas Digital delas upp i två delar. Den första delen betalas av företaget och gäller premier för ålders- och efterlevandepension samt premier för premiebefrielse och sjukförsäkring. Den andra delen är årliga avgifter och skatter som belastar den försäkrade och tas direkt ur försäkringskapitalet alternativt ur valda investeringar.

Premie för anställda
Nivån på premien är förbestämd och utgår från de nivåer som används inom kollektivavtalad tjänstepension, t.ex. ITP1:

4,5 % på lön upp till 41 750 kr/månad  (7,5 inkomstbasbelopp per år)
Plus 30 % av lönen som överstiger 41 750 kr/månad 

Premie för premiebefrielse och sjukförsäkring
Premien för premiebefrielseförsäkringen är för närvarande 1,8 % av premien för ålders- och efterlevandepensionen. Sjukförsäkringen baseras på den försäkrades lön, ålder och kön. 

Exempel på månadskostnad

För en anställd kvinna som har en månadslön på 30 000 kr och är 40 år blir kostnaden 1500 kr i månaden och motsvarande kostnad för en man blir 1436 kr i månaden.

Priser och avgifter

Paket Kapitalavgift/mån
traditionell förvaltning
Kapitalavgift/mån
fondförvaltning
Kapitalavgift/mån
depå
Premieavgift Fast årsavgift
Bas Digital 0,39 % 0,00% - 0,00% 0 kr
Bas 0,50% 0,23% 0,45% 0,00 - 1,00% 0 kr
Plus 0,50% 0,23% 0,45% 0,00 - 1,00% 100 kr
Flex 0,55% 0,38% 0,65% 0,00 - 2,50% 180 kr

Har du frågor om tjänste­pension?

Vi svarar alla vardagar kl. 9–16.