Gå till innehåll

Tack, nu är det två steg kvar

Du har nu påbörjat din ansökan om tjänstepensionspaketet Bas Digital. Innan vi kan ta ställning till din ansökan behöver du fylla i uppgifter om din hälsa i en hälsodeklaration.

Fyll i en förenklad hälsodeklaration för ägare

Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism innebär också att vi behöver ställa några extra frågor till våra kunder. Du svarar på frågorna om penningtvätt genom att följa länken.

Svara på några frågor om penningtvätt

Så snart vi fått in din hälsodeklaration och frågorna rörande penningtvätt kommer vi gå igenom din ansökan. Återkom till oss om du har några frågor, annars kommer bekräftelsen med försäkringsbrevet.