Gå till innehåll
Bild på ett paket med text Bas Digital

Bas Digital – tjänstepension för enskilda firmor & mindre aktiebolag

 • Ett av marknadens mest prisvärda tjänstepensionspaket
 • Allt i paketet är förvalt, du som arbetsgivare be­höver inte göra några val
 • Sjukförsäkring med adderad hälsoförsäkring – förebygger och rehabiliterar
Ansök med BankID

Testa om Bas Digital passar ditt företag

Frågor om tjänste­pension?

Fyll i formuläret så ringer vi dig.


 • Fyll i formuläret så ringer vi dig inom kort. Så här använder vi dina personuppgifter.

  Vi får in mycket skräppost från spam-robotar. Bocka i rutan för att hjälpa oss skilja dig från en robot.

  Bocka i rutan för att visa att du inte är en robot!

  Något gick fel när formuläret skulle skickas. Se över att obiligatoriska fält är ifyllda. Försök gärna igen eller kontakta vår kundservice.

Har företaget rätt förutsättningar?

 • Du som ansöker ska äga företaget till 100 % och vara ensam firmatecknare. Företaget kan vara en enskild firma eller ett aktiebolag. Företaget måste också ha sin skattehemvist i Sverige för att kunna köpa tjänstepensionsförsäkringen. 

  Företaget behöver vara en svensk juridisk person eller en utländsk juridisk person med filial i Sverige.  Är du ägare av en enskild firma så behöver du vara folkbokförd och bosatt i Sverige, samma krav gäller för dina anställda.

   

 • Bas Digital kan bara tecknas av företag utan kollektivavtal, annars finns risk för dubbelförsäkring. Det händer att företag är bundna till att omfattas av ett kollektivavtal utan att veta om det, genom t.ex:

  • ett medlemskap i en arbetsgivar- eller branschorganisation
  • avtal direkt med en arbetstagarorganisation
  • att företaget köpt upp ett annat bolag (övergång av verksamhet) och på så sätt fått anställda som hör till ett kollektivavtal
 • Du ansöker för dig och samtliga medarbetare som är fast anställda på företaget.

  Bas Digital kan du ansöka om för personer mellan 16 och 59 år. Sjuk- och premiebefrielseförsäkringen gäller fram tills att du fyller 65 år.

  Ni ska vara bosatta och folkbokförda i Sverige, registrerade i svensk försäkringskassa och inte vara på väg att vistas utomlands under längre tid än 3 år.

 • Årsinkomsten per försäkrad får inte vara högre än 10 inkomstbasbelopp. Det motsvarar en årslön på 644 000 kr och en månadslön på 53 667 kr (2019).

 • Du som ägare kommer att göra en hälsodeklaration i anslutning till ansökan. Om du har enskild firma kommer även dina anställda att få göra en hälsodeklaration. 

Frågor om tjänste­pension?

Vi svarar alla vardagar 9–16.

Chatta med oss
Öppnar nytt fönster

Varför tjänstepension? Få snabb koll på 1 minut.

Så funkar Bas Digital

Bas Digital är anpassat för enskilda firmor och aktiebolag och utgår från vad som är standard inom kollektiv­avtalad tjänste­pension, t.ex. ITP. Du får ingen rådgivare med Bas Digital, därför kostar paketet mindre än våra paket med rådgivning – det är ett av marknadens mest prisvärda paket för tjänstepension.

Enkelt för dig som arbetsgivare

Vi har gjort det så enkelt som möjligt för dig som arbets­givare. Du behöver inte göra val om t.ex. premie­avsätt­ningar eller placerings­alternativ. Dessutom ansöker du direkt på webben. Du sköter enkelt all administration själv genom att logga in i internetkontoret (se demo), t.ex. för att rapportera in personal- och  löne­förändringar. När du blir kund med tjänstepension hos oss får företaget även möjlighet att teckna sig för bra inköpsrabatter på t.ex. kontorsmaterial genom våra partners.

Ge dina medarbetare pension och trygghet

I Bas Digital ingår ålderspension och efterlevandepension. Även premiebefrielseförsäkring och sjukförsäkring ingår, och till sjukförsäkringen har vi för närvarande adderat en förebyggande och rehabiliterande hälsoförsäkring. Dessutom finns möjlighet till digital rådgivning.

Läs mer om ...

 • Kostnaderna för Bas Digital delas upp i två delar. Den första delen gäller premier för ålders- och efterlevandepension samt sjuk- och premiebefrielseförsäkring, som faktureras företaget. Den andra delen belastar den försäkrade och tas direkt ur försäkringskapitalet alternativt ur valda investeringar som årliga avgifter.

  Premie för ålders- och efterlevandepension

  Nivån på premien är förbestämd och utgår från de nivåer som används inom kollektivavtalad tjänstepension, t.ex. ITP1:

  • 4,5 % på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp
  • 30 % på den del av lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp


  Premie för premiebefrielse och sjukförsäkring

  Premien för premiebefrielseförsäkringen är för närvarande 2 % av premien för ålders- och efterlevandepensionen. Sjukförsäkringen baseras på den försäkrades lön, ålder och kön.

  Exempel: För en kvinna som är 40 år gammal och har en månadslön på 30 000 kr, är premien för ålders- och efterlevandepension 1350 kr i månaden. Premien för premiebefrielseförsäkringen är 27 kr i månaden och 144 kr i månaden för sjukförsäkringen. Motsvarande siffror för en 40-årig man är 27 kr och 71 kr. Premierna varierar och justeras utifrån försäkringskollektivets resultat för riskförsäkringar.

  Årliga avgifter och skatter

  Den procentuella avgiften som tas från försäkringskapitalet är 0,39 % för traditionell förvaltning. Förvaltningskostnaden för traditionell förvaltning varierar, under 2017 var den 0,042 %. De årliga avgifterna för fonder varierade under 2017 mellan 0,30 och 2,93 %.

  Nedan är ett räkneexempel för ett försäkringskapital på 100 000 kr. Avgifterna är procentuella och storleken kan variera under försäkringstiden. Avgifterna nedan belastar den försäkrade och tas direkt ur försäkringskapitalet alternativt ur valda investeringar.

   

  Årliga avgifter och skatter på ett försäkringskapital värt 100 000 kr under år 2017
   FondförvaltningTraditionell förvaltning
  Kapitalavgift - 390 kr  
  Avkastningsskatt 80 kr 80 kr  
  Årlig avgift för fonder 300–2930 kr    
  Förvaltningskostnad för traditionell förvaltning   42 kr  
  Summa avgifter och skatter380-3010 kr512 kr

  Avkastningsskatt

  Skandia betalar årligen avkastningsskatt som baseras på statslåneräntan under föregående år. Kostnaden för skatten tas från försäkringskapitalet i försäkringarna.

  Årlig avgift för fonder

  Årlig avgift för varje fond består av förvaltningsavgift, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning och dras inte från försäkringskapitalet. Avgiften som vi redovisar i exemplet baseras på det senaste årets avgifter.

  Förvaltningskostnad för traditionell förvaltning

  Kostnaden för kapitalförvaltningen dras inte från försäkringskapitalet. Den är redan avdragen när återbäringsräntan bestäms.

 • Ålderspension är den pension du och dina medarbetare (ni som är försäkrade) får från en viss ålder. Utbetalningarna sker från 65 års ålder och så länge den försäkrade lever. De försäkrade betalar inkomstskatt på utbetalningarna.

  Pensionsutbetalningarna baseras på det ihopsamlade försäkringskapitalet. Med försäkrings­kapital menar vi pengarna som sparas till tjänste­pensionen. Försäkrings­kapitalets storlek påverkas bland annat av inbetalda premier, avgifter och avkastning.

  Det finns möjligheter för den försäkrade att ändra t.ex. utbetalningstid inför första utbetalningen. 

 • I Bas Digital ingår efterlevandepension – ett ekonomiskt skydd till den försäkrades familj vid dödsfall. Efterlevandepensionen består av ett återbetalningsskydd kombinerat med ett extra efterlevandeskydd. Återbetalningsskyddet baseras på försäkringskapitalet vid dödsfallet.

  Om den försäkrade dör före avtalad pensionsålder betalar vi en efterlevandepension som grundar sig på summan av återbetalningsskyddet och det extra efterlevandeskyddet. Beloppet för det extra efterlevandeskyddet anpassas årligen så att summan av detta och återbetalningsskyddet är 2 årslöner. Ju större återbetalningsskyddet blir, desto mindre kostar det extra efterlevandeskyddet. Det gör att en större del av premien går till den försäkrades ålderspension. Kostnaden för det extra efterlevandeskyddet påverkas också av personens ålder.

  Extra efterlevandeskydd och återbetalningsskydd gäller fram till avtalad pensionsålder och betalas ut månadsvis under 15 år. Det extra efterlevandeskyddet upphör när premien inte längre betalas. Utbetalningen baseras då helt på försäkringskapitalet vid dödsfallet.

  Om den försäkrade dör efter avtalad pensionsålder (under utbetalningstiden) fortsätter utbetalningarna under den tid som återstår av de 15 åren.

  Den försäkrade kan välja bort det extra efterlevandeskyddet eller efterlevandepensionen i sin helhet.

 • I Bas Digital får du och dina medarbetare möjlighet till digital rådgivning vid ett tillfälle. Digital rådgivning innebär att ni får råd om efterlevandepension och placeringsalternativ baserat på ett antal frågor om t.ex. familjesituation och ekonomiska behov. Var och en signerar enkelt sina val med hjälp av BankID.

 • Placeringsalternativen för Bas Digital är traditionell förvaltning och/eller fondförvaltning. Traditionell förvaltning är alltid förvalt, men kan ändras av var och en så snart tjänstepensionen har börjat gälla.

  Det går att kombinera de båda placerings­alternativen eller välja 100 % av det ena eller andra. Som hjälp i valet finns möjlighet till digital rådgivning.

  • Att spara i traditionell förvaltning i Skandia innebär att det finns ett garanterat belopp när pensionen betalas ut. De försäkrade kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat, däremot mer. Våra kapitalförvaltare förvaltar pengarna. Läs mer i förköpsinformation TPS.
  • Att spara i fondförvaltning i Skandia innebär att den försäkrade själv bestämmer hur kapitalet ska placeras. Det finns ett 90-tal kvalitetsgranskade fonder att välja bland. Den försäkrade tar själv risken för värdeförändringar i fonderna. Fondförvaltningen förklaras mer utförligt vid tillfället då den försäkrade gör valet av placeringsalternativ och då ges också digital rådgivning. Läs mer om fondförvaltning i förköpsinformationen TPS.
 • Sjuk­försäkring är en ekonomisk trygghet för dig och dina medarbetare. Den ger möjlighet till extra ersättning som, tillsammans med annan ersättning kan motsvara upp till 87,6 % av lönen vid nedsatt arbetsförmåga med minst 25 % längre tid än 3 månader. Sjukförsäkringen baseras på samma förmånsnivå som i ITP-avtalad sjukförsäkring.

  Dessutom har vi för närvarande adderat en hälso­försäkring utan kostnad för att undvika sjuk­skrivning. Den inkluderar bland annat en personlig hälso- och rehab­­väg­ledare som hjälper er vid t.ex. ned­stämd­het, värk och stress.

  Även du som arbets­givare får stöd, t.ex. i ansvaret för med­arbetarens re­habili­te­ring. 

  Sjukförsäkring ingår endast om den försäkrade uppfyller Skandias hälsokrav och upphör månaden innan 65-årsdagen.

 • Premiebefrielse innebär att vi betalar hela eller delar av premien om den försäkrades arbetsförmåga blir nedsatt med minst 25 % under längre tid än 3 månader. Premiebefrielseförsäkring ingår endast om den försäkrade uppfyller Skandias hälsokrav och upphör månaden innan 65-årsdagen. 

 • Bli kund hos oss och sänk dina inköpskostnader! Min inköpsavdelning är en kostnadsfri tjänst för dig som blir tjänstepensionskund hos oss. Du får rabatt på kontorsinredning, kontorsmaterial, drivmedel, fakturatjänster, hyrbil, hotell och annat som ett företag kan behöva. Just nu får du t.ex. 73 % i snittrabatt på 600 kontorsartiklar. 

  Se alla rabatter & räkna ut din besparing 

Ansök om tjänstepension direkt på webben

 • Ett av marknadens mest prisvärda paket för tjänstepension
 • Allt i paketet är förvalt, du behöver inte göra några val som arbetsgivare
 • Sjukförsäkring med adderad hälsoförsäkring – förebygger och rehabiliterar
Ansök direkt med BankID

Hjälpte informationen dig?

Vi får in mycket skräppost från spam-robotar. Bocka i rutan för att hjälpa oss skilja dig från en robot.

Bocka i rutan för att visa att du inte är en robot!

Något gick fel när du skulle tycka till, försök gärna igen!