Gå till innehåll
Kurva i linjediagram pekar upp

Så ökar du tillväxten i företaget

En nyckel till framgång är att rekrytera rätt. För företag som vill expandera genom sina anställda är det avgörande att hitta personer som kan hjälpa bolaget framåt. Tjänstepension kan attrahera rätt personer till företaget.

Erbjud ett bra helhetskoncept

– I dag är det många företag som har svårt att hitta kompetent personal. Om man ska vara en attraktiv arbetsgivare måste man ta fram ett bra helhetskoncept med tjänstepensionsförmåner, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia och rekommenderar alla företag som har en tjänstepension att marknadsföra den när de letar efter nya talanger.

Förebyggande insatser

Mattias Munter kallar tjänstepensionen för en hygienfaktor i ett bolag:

– Det handlar inte bara om ett sparande för framtiden, utan också om trygghet här och nu bland annat i form av försäkring vid sjukdom och en hälsoförsäkring med förbyggande insatser. Förebyggande insatser kan undvika kostsamma sjukskrivningar och vara avgörande för den enskilde individen, men potentiellt även för företaget som kanske inte klarar sig utan en nyckelperson under lång tid, avslutar han.

Ansök om tjänstepension direkt på webben

  • Prisvärt paket – dessutom är inbetalningarna avdragsgilla
  • Allt är förvalt – för dig som arbetsgivare 
  • Försäkringar som förebygger sjukskrivningar och rehabiliterar
Ansök direkt med BankID

3 steg mot ökad tillväxt

Entreprenörskapet: En bra idé räcker inte – en entreprenör ska också våga satsa på idén och ha ett starkt driv.

Produkten: Det krävs en konkurrenskraftig produkt och att man fortsätter att arbeta aktivt med sin produkt.

Rekrytera rätt medarbetare: Att man skapar en företagskultur som bygger på värderingar och som involverar samtliga i företaget – och att man är noga med att rekrytera personal som delar värderingarna och kan utveckla företaget.

(Källa: Fallstudie av Gasellföretag och deras tillväxtframgångar, Linköpings universitet)