Gå till innehåll
 1. Svara på  några frågor

  Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism innebär att vi som finansinstitut behöver lära känna våra kunder bättre. Alla våra kunder behöver därför svara på frågor. Läs mer om varför vi ställer frågor. Är ni ett börsnoterat bolag så kan ni bortse från det här formuläret.

  Du som är firmatecknare kan enkelt signera med ditt BankID, oavsett hos vilken bank du har skaffat det.

 2. Företagsuppgifter

  Organisationsnummer

  Företagets namn


  Mejladress (kontaktperson)

  Telefonnummer (kontaktperson)


  Fyll i ditt organisationsnummer och klicka på Hämta företagsnamn.

  Företagets namn

 3. Några frågor om företaget

  Vad är syftet med engagemanget hos oss? (flera alternativ kan vara möjliga)
  Försök att uppskatta hur ofta ni använder våra produkter och tjänster

  Hur mycket omsätter ni årligen?

  Fyll i antal anställda

  Bedriver företaget verksamhet som gör att ni står under penningtvättstillsyn?

  Har företaget skatterättslig hemvist utanför Sverige?

  Handlar, växlar eller använder sig företaget av virtuella valutor, till exempel Bitcoin?

  Finns det en eller flera fysiska personer som indirekt via annan juridisk person äger eller kontrollerar företaget? T.ex om företaget ingår i en koncern.

  Nu behöver vi veta lite mer om företaget och hur ni tänkt använda våra tjänster. Välj de svarsalternativ som passar er bäst. 

 4. Verklig huvudman

  Finns det fysiska personer (verklig huvudman) som äger eller kontrollerar mer än 25 % av den juridiska personen?

  Fyll i verklig huvudman eller den som anses vara verklig huvudman


  Verklig huvudman  Verklig huvudman


  Verklig huvudman är en fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, till exempel ett aktiebolag. Verklig huvudman kan också vara en fysisk person till vars förmån någon handlar. Saknar verklig huvudman svenskt personnummer kan ni för närvarande inte använda formuläret.

  Finns det fler verkliga huvudmän så lägger du till dem med knappen – Lägg till.


  Verklig huvudman


  • Max antal huvudmän har uppnåtts!
 5. Kontrollera och godkänn med BankID

  Du som är firmatecknare; kontrollera dina uppgifter och godkänn med BankID. I vissa fall kan vi behöva kontrollera inskickade uppgifter och även be om kompletterande information. Om lämnade uppgifter, här ovan, förändras så behöver ni meddela oss de nya uppgifterna. Så här hanterar vi dina personuppgifter.

  Du signerar enkelt med ditt BankID, oavsett hos vilken bank du har skaffat det. 

  Något gick fel vid signering med BankID. Vänligen försök igen, eller kontakta kundservice.