Gå till innehåll

Test

  • Dina medarbetare anmäler skada eller sjukdom här. Snabbt, enkelt och säkert. Där kan de också ansöka om ersättning.

  • Medarbetaren kontaktar våra hälsovägledare på 0771-51 55 10. De bedömer vilken insats som är lämplig och ser till att medarbetaren får den hjälp som behövs.

  • Ja, premien är inom vissa ramar avdragsgill som tjänstepensionsförsäkring. När sjukersättning betalas ut beskattas den som inkomst av tjänst. Läs mer i förköpsinformationen.

Alla frågor och svar

Guide – testa vilken tjänstepension som passar ditt företag