Gå till innehåll

Påverka din tjänstepension i dag – en stor del av din framtida ekonomi

Din arbetsgivare har tecknat en tjänste­pensionsförsäkring till dig. Den utgör för många ca 25–50 % av den totala pensionen, därför kan ditt val göra stor skillnad på sikt. 

Du har chans att:

 • placera din tjänstepension själv eller låt oss sköta allt åt dig
 • anpassa efterlevandeskyddet efter just dina behov

Få hjälp med dina val

Så funkar din tjänstepension

Din arbetsgivare har tecknat ett avtal som styr hur mycket som ska sättas av till din tjänstepension. 

Mer än pengar till pensionen

Det här ingår i ditt tjänstepensionsavtal: 

 • Ålderspension – placeras i så kallad traditionell förvaltning hos oss. 
 • Sjukförsäkring – kan ge dig upp till 90 % av din lön om du blir sjuk. Läs mer om Sjukförsäkring.
 • Hälsoförsäkring  – kan ge stöd i form av hälsoförebyggande åtgärder vid risk för sjukskrivning på grund av stress eller psykisk ohälsa. Läs mer om Hälsoförsäkring.

Det ingår också en premiebefrielseförsäkring som innebär att Skandia betalar hela eller delar av premien vid lång sjukskrivningsperiod.

Pengar till din familj vid dödsfall

Det ingår ett återbetalningsskydd, vilket innebär att uppsamlat pensionskapital betalas ut till efterlevande i händelse av dödsfall. Återbetalningskyddet betalas ut månadsvis under minst fem år. Även ett efterlevandeskydd betalas ut månadsvis i minst fem år till förmånstagare i händelse av dödsfall.

 • Din pension byggs upp enligt en premiemodell mellan 25 och 65 års ålder. Din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension så länge din anställning pågår.

  Premien beräknas med en viss procentsats för olika lönedelar inom olika intervall av antal inkomstbasbelopp (ibb). Läs mer om basbeloppen här. 

  Löneintervall i inkomstbasbelopp (ibb)
  Ålder 0 - 7,5 ibb 7,5 - 20 ibb 20 - 30 ibb
  - 27 år 0,9 % 0,9 % 0,9 %
  28 - 34 år 5,9 % 25,9 % 13,9 %
  35 - 39 år 5,9 % 30,9 % 15,9 %
  40 - 44 år 6,9 % 35,9 % 21,9 %
  45 - 49 år 6,9 % 40,9 % 24,9 %
  50 - 54 år 6,9 % 45,9 % 27,9 %
  55 - 59 år 8,9 % 50,9 % 30,9 %
  60 - 64 år 10,9 % 50,9 % 35,9 %
  65 år 0,9 % 0,9 % 0,9 %
 • Din tjänstepension placeras från starten i traditionell förvaltning hos Skandia. Du kan enkelt byta sparform för framtida inbetalningar – beroende på vilken ram din arbetsgivare har valt. Påverka din tjänstepension – så här gör du. 

Tjänstepension via Skandia

Vi har bra sparformer för dig som har din tjänstepension via oss. 

 1. Spara med garanti – traditionell förvaltning
 2. Spara i fonder – fondförvaltning
 3. Spara i fonder, aktier och andra värdepapper – depåförvaltning

Du kan också kombinera traditionell förvaltning med antingen fondförvaltning eller depåförvaltning.

Du kan läsa mer om sparformerna på skandia.se

Pengar till din familj om du dör?


 • Om det finns ett efterlevandeskydd i din försäkring får din familj större ekonomisk trygghet om du dör och din pension blir något lägre.

  Ditt efterlevandeskydd kan upphöra när pensionen börjat betalas ut och din familj får inte dina pensions­pengar om du skulle dö i förtid. Om du vill ha ett efterlevandskydd även efter att pensionen börjat betalas ut kan du redan nu göra det valet. 

  Vad händer om du dör, får rätt person pengarna?

  Dina familjeförhållanden och behov av efterlevandeskydd kan förändras så det är viktigt att du ibland kontrollerar vilka du valt som förmånstagare och hur ditt efterlevandeskydd ser ut. Du kan ändra förmånstagare genom en undertecknad anmälan till oss.  

  Vem kan vara förmånstagare till efterlevandeskyddet?

  Efterlevandeskydd kan betalas ut till din:

  • make, partner och sambo,
  • tidigare make, partner och sambo
  • eller till barn till någon av dessa

  Med barn menas även adoptivbarn, fosterbarn och styvbarn men inte barnbarn. Det är genom ett så kallat förmånstagarförordnande som du bestämmer vem som ska få efterlevandeskydd. I vissa fall behöver du namnge personen.

  Är du ensamstående?

  Om du är ensamstående och saknar barn behöver du troligen inte något efterlevandeskydd eftersom det finns begränsningar för vem som får dina pengar.

  Bra att veta om du vill göra ändringar

  Om du vill göra några ändringar i ditt befintliga skydd så kan vi i vissa fall behöva arbetsgivarens godkännande och att vi måste göra en hälsoprövning av din hälsostatus vid tillfället. Vill du bara göra ändringar av vilka som ska få efterlevandeskydd så går det oftast bra.

  Vill du se över dina val? Kontakta vår kundservice.

  Vill du få hjälp med ditt sparande? Kontakta din rådgivare.

Ta ut din pension

Planera i förväg hur du ska ta ut din pension på bästa sätt, så att den räcker hela livet. I vår guide kan du se vad som påverkar din pension. Planera dina pensionsutbetalningar i god tid.

Vanliga frågor om tjänstepension

 • Inom den ram som din arbetsgivare sätter kan det även finnas fler tillägg, t.ex. premiebefrielse – om du blir sjukskriven en längre tid på grund av ett olycksfall eller sjukdom så betalar vi premien efter en karenstid.

 • Väljer du Skandia för din tjänstepension behöver du bara logga in med ditt BanKID till pensionsöversikten för att få en överblick. 

  Har du inget BankID? Ladda ned BankID här.

  För att göra det ännu smidigare när du går i pension kan du samla allt hos oss. Läs mer om hur du kan planera för utbetalning av din pension.

Alla frågor och svar

Din pension är mer än tjänstepension

Din pension består av en till tre delar; tjänstepension, premiepension och privat sparande. Det är viktigt att du ser över alla tre delarna för att kunna höja din totala pension och undvika att få sänkt inkomst.

 • Vi kan hjälpa dig med mer än tjänstepensionen
 • Vi hjälper dig att hitta rätt sparande – du väljer hur aktiv du vill vara
 • Hos oss kan du samla ditt pensionssparande för en bättre överblick
Läs mer om hur du påverkar din pension

Det är din arbetsgivare som sätter ramarna för tjänstepensionsavtalet och vilka sparformer som du kan välja. Kontakta din rådgivare om du vill veta mer.

Få hjälp med ditt sparande

Vill du få rådgivning om din tjänstepension, ditt sparande eller försäkringsskydd? 

Få hjälp med ditt sparande