Gå till innehåll
Blommor på ett bord

Så funkar gruppförsäkring

Har din arbetsgivare grupp­försäkring hos oss? Med den som bas kan du välja försäkringar som passar ditt behov bäst.  

 • Extra ekonomisk trygghet och skydd för dig och din familj
 • Låg kostnad
 • Enkla hälsokrav

Ansök och se priser

Så funkar gruppförsäkring

Om något oförutsett skulle hända ger samhället ett grund­läggande försäkrings­skydd. Du som har gruppförsäkring kan enkelt komplettera det skyddet till en låg kostnad.

Vem betalar? 

Gruppförsäkring innebär att din arbetsgivare har tecknat ett gruppavtal med oss. Därefter väljer du själv vilka försäkringar som passar dig och din familj (make, sambo, registrerad partner och barn) till en låg kostnad som du betalar själv. 

 • Är du nyanställd i ett företag med gruppavtal hos oss får du ett kostnads­fritt försäkrings­skydd (s.k. förskydd) i 3 månader.

  • Ingen ansökan krävs för liv-, sjuk-, trygghets­kapital- och olycksfalls­försäkring
  • Efter 3 månader upphör försäkringarna om du inte under den tiden har ansökt om fortsatt försäkringsskydd

  För att omfattas av förskyddet ska du vara fullt arbetsför första anställnings­dagen (gäller inte olycksfalls­försäkring), ha en anställning som varar minst 6 månader i följd, vara bosatt och folkbok­förd i Sverige och ha fyllt 16 år.

 • Reservationsanslutning är ett allt vanligare sätt att bli ansluten till gruppavtal. När du anställs kan din arbetsgivare anmäla dig till gruppavtalet och du behöver själv inte fylla i någon ansökan. 

  Så här funkar det:

  • Är du nyanställd får du ett kostnads­fritt försäkrings­skydd (sk förskydd) i 3 månader. Gäller för liv-, sjuk-, trygghets­kapital- och olycksfalls­försäkring.
  • Vi meddelar dig vilka försäkringar som ingår i ditt gruppavtal. Vill du inte ha försäkringsskyddet så kan du tacka nej med den blankett du fått hem eller mejla eller ringa till vår kundservice.
  • Efter 3 månader har gått så kommer vi att skicka ett inbetalningskort till dig, om du inte tackat nej.
  • Du kan när som helst säga upp ditt försäkringsskydd.

   För att omfattas av reservationsanslutning ska du vara fullt arbetsför första anställnings­dagen (gäller inte olycksfalls­försäkring), ha en anställning som varar minst 6 månader i följd, vara bosatt och folkbok­förd i Sverige och ha fyllt 16 år. Anslutningsformen är tillåten enligt Försäkringsavtalslagen (FAL).

 • Upphör din anställning har du möjlighet att behålla ditt försäkringsskydd hos oss. Även din medförsäkrade har samma möjlighet. Ansök om fortsättningsförsäkring här.

Våra vanligaste gruppförsäkringar

 • Livförsäkring
 • Sjukförsäkring med Hälsoförsäkring
 • Trygghets­kapital­försäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Barnförsäkring
 • Privatvårds­­försäkring
Läs mer och ansök

Gruppförsäkringen på 1 minut: här ser du hur den funkar.

Tusen frågor – Ett nummer.

En kostnads­fri telefon­tjänst för dig med grupp­försäkring. Ring oss på 0771-65 50 50, vardagar 8.15-16.00.

Du kan få samtals­stöd kring problem i vardagen som på sikt kan påverka din hälsa och arbets­förmåga – alltifrån privata frågor som rör stress till juridik och ekonomi.


  • Privata frågor
   Du får hjälp att reda ut frågor relaterade till livsstress – till exempel parrelationsproblem, samarbetsproblem, stress, föräldraskap, missbruk och sorg.
  • Juridik och ekonomi
   Det kan handla om dina rättigheter, t.ex. i samband med skilsmässa eller dödsfall. Du kan även få hjälp med ekonomiska frågor kring skulder, boende m.m.
  • Hälsa, kost och motion
   Du får proaktivt hälsostöd, t.ex. kring fysisk aktivitet och kostrådgivning. Du kan även ringa om frågor som rör sjukdom och rehabilitering.
    

  När du berättat vad du vill ha hjälp med så ringer vi upp dig

  • Du får kontakt med en expert ur vårt nätverk av jurister, ekonomer, psykologer, hälsopedagoger och kostrådgivare för ett första samtal.  
  • Behöver du fler samtal kan du få 1 eller 2 uppföljningssamtal. 
  • Behöver du mer hjälp, till exempel med juridiska dokument eller få någon behandling, kan experten hjälpa dig vidare.

  Självklart har våra samarbetspartners tystnadsplikt, oavsett om det handlar om privata eller arbetsrelaterade frågor.