Gå till innehåll
Kaffekopp och läsplatta på ett skrivbord

Påverka din tjänstepension i dag – en stor del av din framtida ekonomi

Din arbetsgivare har tecknat en tjänste­pensionsförsäkring till dig. Den utgör för många ca 25–50 % av den totala pensionen, därför kan ditt val göra stor skillnad på sikt. 

Du har chans att:

 • placera din tjänstepension själv eller låt oss sköta allt åt dig
 • anpassa efterlevandeskyddet efter just dina behov

Få hjälp med dina val

Så funkar din tjänstepension

Din arbetsgivare har tecknat ett avtal som styr hur mycket som ska sättas av till din tjänstepension. 

Mer än pengar till pensionen

Varje månad får du som är anställd:

 • en ålderspension som placeras i så kallad traditionell förvaltning hos oss. 
 • ett återbetalningsskydd, vilket innebär att uppsamlat pensionskapital betalas ut till efterlevande i händelse av dödsfall. Återbetalningskyddet fördelas ut per månad under minst fem år.
 • ett efterlevandeskydd som utbetalar ett månadsbelopp i minst fem år till förmånstagare i händelse av dödsfall.
 • en premiebefrielseförsäkring (innebär att Skandia betalar hela eller delar av premien vid lång sjukskrivningsperiod.)
 • en sjukförsäkring. Läs mer om vad som händer om du blir sjuk här.

Må bättre med vår hälsoförsäkring

Till våra tjänstepensions­paket har vi dessutom kopplat på en kostnads­fri hälso­försäkring för att undvika sjuk­skrivning. Den inkluderar bland annat en personlig hälso- och rehab­­väg­ledare som hjälper dig  att få rätt stödvid t.ex. ned­stämd­het, värk och stress.

 • Din pension byggs upp enligt en premiemodell mellan 25 och 65 års ålder. Din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension så länge din anställning pågår.

  Premien beräknas med en viss procentsats för olika lönedelar inom olika intervall av antal inkomstbasbelopp (ibb). Läs mer om basbeloppen här. 

  Löneintervall i inkomstbasbelopp (ibb)
  Ålder 0 - 7,5 ibb 7,5 - 20 ibb 20 - 30 ibb
  - 27 år 0,9 % 0,9 % 0,9 %
  28 - 34 år 5,9 % 25,9 % 13,9 %
  35 - 39 år 5,9 % 30,9 % 15,9 %
  40 - 44 år 6,9 % 35,9 % 21,9 %
  45 - 49 år 6,9 % 40,9 % 24,9 %
  50 - 54 år 6,9 % 45,9 % 27,9 %
  55 - 59 år 8,9 % 50,9 % 30,9 %
  60 - 64 år 10,9 % 50,9 % 35,9 %
  65 år 0,9 % 0,9 % 0,9 %
 • Din tjänstepension placeras från starten i traditionell förvaltning hos Skandia. Du kan enkelt byta sparform för framtida inbetalningar – beroende på vilken ram din arbetsgivare har valt. Påverka din tjänstepension – så här gör du. 

Tjänstepension via Skandia

Vi har bra sparformer för dig som har din tjänstepension via oss. 

 1. Spara med garanti – traditionell förvaltning
 2. Spara i fonder – fondförvaltning
 3. Spara i fonder, aktier och andra värdepapper – depåförvaltning

Du kan också kombinera traditionell förvaltning med antingen fondförvaltning eller depåförvaltning.

Paraply

Spara med garanti – traditionell förvaltning

 • Våra kapitalförvaltare förvaltar dina pengar och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen 
 • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig  däremot mer
 • Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av överskottet i Skandias livbolag
Varför traditionell förvaltning?
Person bygger torn med kapplastavar

Spara i fonder, aktier och andra värdepapper – depåförvaltning

 • Du bestämmer hur försäkringskapitalet ska placeras – i fonder, aktier eller andra värdepapper
 • Brett sortiment och alltid bra courtage
 • Vi gör det lätt för både nybörjare och rutinerade att handla med värdepapper 

Att spara i värdepapper innebär att kapitalet är beroende av värdepapprenas avkastning.

Pappersflygplan

Spara i fonder – fondförvaltning

 • För dig som vill spara långsiktigt och påverka möjligheterna till högre pension – du bestämmer vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill
 • Välj bland ett 90-tal kvalitetsgranskade fonder
 • Med fonder kan du sprida ditt sparande på flera marknader och tillgångsslag för att öka dina möjligheter till en jämn och god avkastning

Att spara i fonder innebär att kapitalet är beroende av fondernas avkastning. Mer information i fondens faktablad. 

Till våra utvalda fonder

Vår tjänst Rebalansering kan automatiskt hålla din fondportfölj i balans

Vår kostnadsfria tjänst Rebalansering är ett bra sätt att hålla din portfölj i balans utan att du själv behöver agera. Läs mer om fördelarna med vår kostnadsfria tjänst Rebalansering.

 • Tjänsten Rebalansering kostar: 0 kr
 • Fonder köps och säljs automatiskt för att återgå till den fondfördelning du en gång valde för ditt sparande efter risk, tid och sparmål – din strategiska fördelning
 • Du kan välja tjänsten för fondförvaltning

Har du frågor om tjänsten? Ring oss på telefon, 0771-55 55 00, tryck 3 för försäkring & pension.

Logga in och anslut dig till tjänsten Rebalansering

Pengar till din familj om du dör?


 • Om det finns ett efterlevandeskydd i din försäkring får din familj större ekonomisk trygghet om du dör och din pension blir något lägre.

  Ditt efterlevandeskydd kan upphöra när pensionen börjat betalas ut och din familj får inte dina pensions­pengar om du skulle dö i förtid. Om du vill ha ett efterlevandskydd även efter att pensionen börjat betalas ut kan du redan nu göra det valet. 

  Vad händer om du dör, får rätt person pengarna?

  Dina familjeförhållanden och behov av efterlevandeskydd kan förändras så det är viktigt att du ibland kontrollerar vilka du valt som förmånstagare och hur ditt efterlevandeskydd ser ut. Du kan ändra förmånstagare genom en undertecknad anmälan till oss.  

  Vem kan vara förmånstagare till efterlevandeskyddet?

  Efterlevandeskydd kan betalas ut till din:

  • make, partner och sambo,
  • tidigare make, partner och sambo
  • eller till barn till någon av dessa

  Med barn menas även adoptivbarn, fosterbarn och styvbarn men inte barnbarn. Det är genom ett så kallat förmånstagarförordnande som du bestämmer vem som ska få efterlevandeskydd. I vissa fall behöver du namnge personen.

  Är du ensamstående?

  Om du är ensamstående och saknar barn behöver du troligen inte något efterlevandeskydd eftersom det finns begränsningar för vem som får dina pengar.

  Bra att veta om du vill göra ändringar

  Om du vill göra några ändringar i ditt befintliga skydd så kan vi i vissa fall behöva arbetsgivarens godkännande och att vi måste göra en hälsoprövning av din hälsostatus vid tillfället. Vill du bara göra ändringar av vilka som ska få efterlevandeskydd så går det oftast bra.

  Vill du se över dina val? Kontakta vår kundservice.

  Vill du få hjälp med ditt sparande? Kontakta din rådgivare.

Ta ut din pension

Planera i förväg hur du ska ta ut din pension på bästa sätt, så att den räcker hela livet. I vår guide kan du se vad som påverkar din pension. Planera dina pensionsutbetalningar i god tid.

Vanliga frågor om tjänstepension

 • Inom den ram som din arbetsgivare sätter kan det även finnas fler tillägg, t.ex. premiebefrielse – om du blir sjukskriven en längre tid på grund av ett olycksfall eller sjukdom så betalar vi premien efter en karenstid.

 • Väljer du Skandia för din tjänstepension behöver du bara logga in med ditt BanKID till pensionsöversikten för att få en överblick. 

  Har du inget BankID? Ladda ned BankID här.

  För att göra det ännu smidigare när du går i pension kan du samla allt hos oss. Läs mer om hur du kan planera för utbetalning av din pension.

Alla frågor och svar

Boka tid för rådgivning