Gå till innehåll

Påverka din tjänstepension i dag – en stor del av din framtida ekonomi

Din arbetsgivare har tecknat en tjänste­pensionsförsäkring till dig. Den utgör för många ca 25–50 % av den totala pensionen, därför kan ditt val göra stor skillnad på sikt. 

Du har chans att:

 • placera din tjänstepension själv eller låt oss sköta allt åt dig
 • anpassa efterlevandeskyddet efter just dina behov
Få hjälp med dina val

Så funkar din tjänstepension

Din arbetsgivare har tecknat ett avtal som styr hur mycket som ska sättas av till din tjänstepension. 

Mer än pengar till pensionen

Varje månad får du som är anställd:

 • en ålderspension som placeras i så kallad traditionell förvaltning hos oss. 
 • ett återbetalningsskydd, vilket innebär att uppsamlat pensionskapital betalas ut till efterlevande i händelse av dödsfall. Återbetalningskyddet fördelas ut per månad under minst fem år.
 • ett efterlevandeskydd som utbetalar ett månadsbelopp i minst fem år till förmånstagare i händelse av dödsfall.
 • en premiebefrielseförsäkring (innebär att Skandia betalar hela eller delar av premien vid lång sjukskrivningsperiod.)
 • en sjukförsäkring. Läs mer om vad som händer om du blir sjuk här.

Må bättre med vår hälsoförsäkring

Till våra tjänstepensions­paket har vi dessutom kopplat på en kostnads­fri hälso­försäkring för att undvika sjuk­skrivning. Den inkluderar bland annat en personlig hälso- och rehab­­väg­ledare som hjälper dig  att få rätt stödvid t.ex. ned­stämd­het, värk och stress.

 • Din pension byggs upp enligt en premiemodell mellan 25 och 65 års ålder. Din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension så länge din anställning pågår.

  Premien beräknas med en viss procentsats för olika lönedelar inom olika intervall av antal inkomstbasbelopp (ibb). Läs mer om basbeloppen här. 

  Löneintervall i inkomstbasbelopp (ibb)
  Ålder 0 - 7,5 ibb 7,5 - 20 ibb 20 - 30 ibb
  - 27 år 0,9 % 0,9 % 0,9 %
  28 - 34 år 5,9 % 25,9 % 13,9 %
  35 - 39 år 5,9 % 30,9 % 15,9 %
  40 - 44 år 6,9 % 35,9 % 21,9 %
  45 - 49 år 6,9 % 40,9 % 24,9 %
  50 - 54 år 6,9 % 45,9 % 27,9 %
  55 - 59 år 8,9 % 50,9 % 30,9 %
  60 - 64 år 10,9 % 50,9 % 35,9 %
  65 år 0,9 % 0,9 % 0,9 %
 • Din tjänstepension placeras från starten i traditionell förvaltning hos Skandia. Du kan enkelt byta sparform för framtida inbetalningar – beroende på vilken ram din arbetsgivare har valt. Påverka din tjänstepension – så här gör du. 

Tjänstepensionen kan stå för mer än 20 % av den totala pensionen när det är dags för dig att gå i pension.

Du kan påverka din tjänstepension

Du har möjlighet att:

 • placera försäkringskapitalet (pengarna i din försäkring) själv eller låta oss sköta allt åt dig
 • anpassa efterlevandeskyddet efter just dina behov

Påverka din tjänstepension – så här gör du

Tänk på

Vid fondförvaltning
En investering i fonder innebär alltid en risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka beloppet. Att en fond tidigare ökat i värde är ingen garanti för framtida avkastning. Fullständig information om fonderna och riskerna finns i respektive fonds faktablad. Blandfondernas informationsbroschyrer samt hel- och halvårsredovisning finns på sidan om våra SMART-fonder och kan också beställas via vår kundservice. För mer information om fonderna i modellportföljerna, se vår fondlista.

Vid traditionell förvaltning
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Du kan dock inte få mindre än det garanterade beloppet.

Tips! Löneväxla – för dig som tjänar lite mer


 • Löneväxling innebär att du sparar en del av din bruttolön (lön före skatt), till en tjänste­pensions­försäkring.

  Ett intressant alternativ för dig som har en månadslön på minst 42 031 kronor (2018) efter avdraget för löne­växlingen. Boka råd­givning, så kan vi hjälpa dig.

  Läs mer om löneväxling

Få hjälp med ditt sparande

Vill du få rådgivning om din tjänstepension, ditt sparande eller försäkringsskydd? 

Få hjälp med ditt sparande