Gå till innehåll

Är du med och delar på 18 miljarder?

I december gör vi något som vi aldrig i vår 160-åriga historia har fått förmånen att göra. På en månad fördelar vi lika mycket överskott till våra sparare som vi normalt sett gör på ett helt år. Vår kapitalförvaltning har gått så bra att den ordinarie återbäringsräntan helt enkelt inte har räckt till. 

Vi är stolta över att vi trots det oroliga läget på finansmarknaderna har så starka nyckeltal att vi kan belöna våra sparare med en så extraordinär julklapp. Samtidigt har vi lägre förväntningar på framtida avkastning och därför har vi valt beloppet med omsorg, för att behålla en långsiktigt ansvarsfull buffert för alla våra sparare. 

Den extra fördelningen motsvarar ungefär en normal årsavkastning, cirka 6 procent, på kapitalet som berörs. Totalt blir det cirka 18 miljarder kronor. 

Det är Skandias sparare med traditionella försäkringar från 1 september 2014 eller tidigare som får del av den extra fördelningen*. Det är framförallt fram till den tidpunkten som det stora överskottet har byggts upp, och i ett ömsesidigt bolag är det därför spararna från den perioden som ska få del av det i form av höjda försäkringskapital. 

* Undantaget de försäkringar som tecknats med en total försäkringstid på under fem år, vilka inte heller förräntas med ordinarie återbäringsränta.

Invänta ditt kommande årsbesked som du får digitalt

I ditt kommande årsbesked från Skandia kommer det tydligt att framgå ifall du berörs.

Du kommer att få ditt årsbesked digitalt genom att logga in med ditt BankID på skandia.se. När det finns ett nytt årsbesked meddelar vi dig direkt på den mejladress som du har angivit.

Lämna dina kontaktuppgifter redan i dag:

2. Signera med ditt BankID

3. Vi meddelar dig på mejl så snart ditt årsbesked har kommit