Gå till innehåll

Rekordår!

 • Skandia ägs av sina kunder, allt överskott i bolaget tillhör våra sparare i traditionell försäkring. Sammanlagt fördelade vi hela 42 miljarder kronor under 2015!
 • Är du en av våra nöjda kunder och vill utöka ditt sparande med ytterligare en sparform? Längre ner på sidan berättar vi om hur du kommer igång på 5 minuter!

Utöka ditt sparande – eller kom igång!

Spara enkelt i fonder och aktier med Skandias Investeringssparkonto. Du är igång inom 5 minuter med BankID.

Investeringssparkonto (ISK)

 • Inget krångel med deklarationen.
 • Under 2016 betalar du bara 0,42 % i skatt.
 • Kontot kostar ingenting och du låser inte in dina pengar.

Ett smidigt konto för ett långsiktigt sparande. Passar dig som vill placera aktivt i aktier, fonder och andra värdepapper. Du betalar en årlig schablonskatt och slipper deklarationskrångel.

Öppna Investeringssparkonto Läs mer om Investeringssparkonto

Frågor och svar

Hur och när ser jag om jag får något?

I ditt kommande årsbesked från Skandia ser du värdeutvecklingen under året.

Det kommer tydligt att framgå ifall du berörs av extrafördelningen. Det beloppet kommer tillsammans med den ordinarie återbäringsräntan redovisas som en totalsumma för året.

Årsbeskeden framställs digitalt och vid olika tidpunkter under året. Lämna din mejladress så meddelar vi dig när ditt årsbesked finns att läsa innanför inloggningen på skandia.se

Om du får ett årsbesked för din tjänstepension i Skandia via valcentralerna Collectum, Pensionsvalet eller Fora kommer det tyvärr inte finnas någon särskild text som talar om ifall du berörs av extrafördelningen. Men självklart omfattas dessa traditionella försäkringar på samma villkor som andra försäkringar i Skandia.

Hur mycket får jag?

I ditt kommande årsbesked från Skandia ser du värdeutvecklingen under året.

Det kommer tydligt att framgå ifall du berörs av extrafördelningen. Det beloppet kommer tillsammans med den ordinarie återbäringsräntan redovisas som en totalsumma för året. Alla försäkringar som får del av det extra fördelade överskottet får lika mycket i förhållande till det försäkringskapital som omfattas.

Om du får ett årsbesked för din tjänstepension i Skandia via valcentralerna Collectum, Pensionsvalet eller Fora kommer det tyvärr inte finnas någon särskild text som talar om ifall du berörs av extrafördelningen. Men självklart omfattas dessa traditionella försäkringar på samma villkor som andra försäkringar i Skandia.

Vilka får vara med och dela?

Det är Skandias sparare med traditionella försäkringar (sparande med garanti och återbäringsränta) som får vara med och dela. Då Skandia är ett kundägt bolag så ska allt överskott tillbaka till kunderna. Överskottet fördelas preliminärt till försäkringarna med hjälp av återbäringsräntan.

Och det är Skandias sparare med traditionella försäkringar från 1 september 2014 eller tidigare som får del av den extra fördelningen*. Det är framförallt fram till den tidpunkten som det stora överskottet har byggts upp, och i ett kundägt bolag är det därför spararna från den perioden som ska få del av det i form av höjda försäkringskapital.

* Undantaget de försäkringar som tecknats med en total försäkringstid på under fem år, vilka inte heller förräntas med ordinarie återbäringsränta.

Hur beräknas räntan som syns i mitt årsbesked?

Återbäringsräntan vi redovisar i årsbeskedet är en årsränta (före skatt och avgifter), det vill säga om vi haft samma ränta under hela året hade kapitalet stigit med denna ränta på ett år.
När årsräntan räknas om till månadsränta måste vi ta hänsyn till den ”ränta-på-ränta-effekt” som uppstår på grund av att ränta tillförs försäkringen kontinuerligt hela året, 112 % i årsränta ger då en månadsränta på 6,462 %.

Vanliga frågor om investerings­sparkonto

Investeringssparkonto – jag är osäker på om det passar mig?

Ett investeringssparkonto (ISK) passar bäst för dig som placerar ganska aktivt, och som vill ha ett enkelt och smidigt sparande utan deklarationskrångel. Du betalar en årlig schablonskatt på kapitalet* istället för att skatta på vinsten varje gång du säljer ett värdepapper, och du behöver inte betala skatt på räntor, utdelningar och annan avkastning på kontot. Du behöver inte heller redovisa vinster och förluster i din deklaration. Kontot kostar ingenting att öppna och du kan ta ut pengarna när du vill. Öppna Investeringssparkonto 

Tänk på: Eftersom du betalar skatt varje år oavsett om dina värdepapper går upp eller ner är det bra om du är en ganska aktiv placerare, så att inte din värdeökning äts upp av schablonskatten. Eftersom schablonskatten sätts utifrån statslåneräntan (nivån bestäms av statslåneräntan i november året före beskattningsåret, och skatten är 30 % på statslåneräntan) så bör din avkastning överstiga statslåneräntan för att kontot ska vara fördelaktigt för dig.
Sparar du i värdepapper med väldigt låg risk, till exempel räntefonder som oftast har låg avkastning, är ISK troligen inte det bästa alternativet. Då kan det vara bättre att ha en vanlig värdepappersdepå, där du betalar skatt på vinsten vid försäljning och kan dra av eventuella förluster i deklarationen. Har du en värdepappersdepå hos oss så hjälper vi dig med en årssammanställning och en färdigifylld K4 som finns att ladda ner i internetbanken.

*Du kan läsa mer om hur kapitalunderlaget för ISK beräknas i produktvillkoren.

Investeringssparkonto – kan jag flytta mina aktier/fonder till ett investeringssparkonto?

Att flytta dina värdepapper från ett annat Investeringssparkonto är enkelt: logga in i internetbanken och gör flytten under Flytta värdepapper. Om du inte är kund hos oss än blir du det med ett Bank-ID. Innan du gör flytten ser du förstås till att öppna ett Investeringssparkonto hos oss.

Att flytta dina värdepapper från en annan typ av depå är i princip lika enkelt, men du kommer att behöva deklarera flytten som om en försäljning hade skett och betala skatt på eventuell vinst. I vissa lägen kan det alltså vara smartare att låta befintliga värdepapper ligga kvar där de ligger, och använda Investeringssparkontot för ett nytt sparande. Om du ändå vill flytta dina värdepapper använder vi stängningskursen för den dag flyttanmälan kommit oss tillhanda.

En fördel med att flytta dina värdepapper till oss är att du får bättre koll på du har fördelat dina placeringar och risker  och tillgång till våra kunniga aktiemäklare!

Öppna Investeringssparkonto

Investeringssparkonto – hur beräknas den årliga schablonskatten?

Tillgångarnas värde på kontot vid fyra mättidpunkter under året läggs samman med insättningar gjorda under året. För att räkna ut den beskattningsbara delen så delar du det värdet med 4 och multiplicerar resultatet med statslåneräntan från 30 november föregående år. Det belopp du får beskattas med 30 %.

kvartal 1 + kvartal 2 + kvartal 3 + kvartal 4 = x

x / 4 = y

y * statslåneräntan (använd räntan från 30 november föregående år) = belopp som ska beskattas med 30 %

Läs mer om schablonbeskattningen på Skatteverket

Öppna Investeringssparkonto

Aktier – hur handlar jag med utländska aktier?

Såhär gör du:

 • Ring till oss på 0771-55 55 00
 • Tryck 5 i talsvaret för att få prata med en aktiemäklare och lägga din order
 • Öppet vardagar 9–17.30

Bra att veta

 • Utländska börser kan ha andra öppettider, men vi kan bara lägga order under den svenska börsens öppettider
 • Du lägger ordern över dagen och det är inte möjligt att lägga den längre än så
 • Kurserna på utländska aktier är noterade i respektive valuta och uppdateras en gång per dag
 • Transaktionen debiteras i svenska kronor på din depå hos Skandia senast på likviddagen (mellan 3–5 bankdagar från att ordern lades); tänk på att växlingskurserna kan variera under denna tid
 • Det kan eventuellt tillkomma börsavgifter som den utländska börsen tar ut
 • Kurslistor finns bland annat här: KöpenhamnHelsingforsIslandOslo

Öppna Investeringssparkonto